Kjøpsbetingelser

Firma som ønsker opplysninger om pris må be om kode (registrere seg) for innlogg.

 

Kjøpsbetingelser

 

Generelt 
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av XWEAR AS og gjelder for alt salg fra XWEAR AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Når du bestiller varer, vil du motta en automatisk ordrebekreftelse pr e-post fra oss. NB! Det er veldig viktig at du legger igjen KORREKT e-postadresse. Vi kontrollerer så at varen(e) er på lager. Vi tar forbehold om at noen varer kan være utsolgt.

 

Priser og levering + RABATTER
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer mva. Vi leverer varer KUN i Norge.
Rabatter og spesialavtaler - se rabatter. Evt ta kontakt for avtale/kode.

Ved offentlige innkjøp sender vi EHF - faktura.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Xwear.no`s side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Xwear.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Forsendelse
Alle leveringer skjer med Posten/Bring. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. 

For mer info om forsendelse og retur, se eget avsnitt:


Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og det er 14 dagers frist for retur. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Vårt organisasjonsnr: NO 992 087 862 MVA

Om du har spørsmål eller trenger å kontakte oss:
Mail:
post@xwear.no

Tlf: 9008 7181

Postadresse:                      
Retur varer:
XWEAR AS                          XWEAR AS co/ Torp distribusjon
Østre Kullerød 5                  Skolmar 29
3241 Sandefjord                 3232 Sandefjord