Miljø og ansvar

 

Miljøspørsmål blir stadig mer fokusert, både globalt og her i Sverige. Hos Wiges samarbeider vi med våre produsenter for å finne felles former for et stadig utviklet miljøarbeid.

EUs kjemikalielov REACH har vært på plass siden 2007 og stiller stadig høyere krav til oss som importører for å ha kontroll over stoffene som er forbudt, og som skal fases ut.

Som kunde bør du føle deg trygg hos oss og våre produkter. For å sikre at vi hele tiden er i forkant når det gjelder miljøspørsmål, er vi medlemmer av Chemicals Group ved Swerea IVF, hvor vi mottar informasjon om lover og forskrifter og spesialiststøtte. Hvis du vil ha mer informasjon om REACH, kan du www.kemi.se

Arbeidet med å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene til våre leverandører er en høy prioritet for oss. Det er derfor Wiges, sammen med over 2000 selskaper i Europa, er medlemmer av Business Social Compliance Initiative (BSCI). Sammen arbeider vi med en felles atferdskodeks basert på ILO-konvensjonen, FNs menneskerettighetserklæring, konvensjonene om barns rettigheter og eliminering av alle former for diskriminering. Våre leverandører må signere de etiske retningslinjene og forplikte seg til det. For mer informasjon, vennligst besøk: www.bsci-intl.org.

Personen som ikke bryr seg om sine overlevende, må tenke seg om igjen. Ingen drøm går bra mot å se sine barn og barnebarn vokse opp og leve i et trygt og rent miljø hvor vi gjør alt for å redusere virkningen og nedbrytningen av vår unike planet. Det handler om å sette et eksempel, uansett hva alle andre gjør. Så enkelt at ingen kan passere.